Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek

| ÁSZF nyomtatható verzió letöltése

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az www.felninet.hu webáruháznak, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési és Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Amennyiben Ön nem fogadja el maradéktalanul a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére és annak használatára.

Webáruházunk működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!

Jelen Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://www.felninet.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó, illetve Vevő) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra/Vevőre egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozókhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Üzemeltetői adatok

1. Az Eladó: FELNINET Kft.
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Alkotmány u. 8.
Adószám: 24312879-2-05
Cégjegyzékszám (A céget bejegyző hatóság): 05-09-025577 (Miskolci Törvényszék Cégbírósága)
Kamarai tagság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai nyilvántartási szám: BO24312879
Számlavezető Bank: MKB Bank Nyrt. (Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.)
Pénzforgalmi bankszámla számlaszáma: 10300002-10595112-49020016
Telefonszám: +36 20 99 35 900
Honlap: www.felninet.hu
Email: felninet@felninet.hu (továbbiakban: Eladó), mint a https://www.felninet.hu internetes oldal a Honlap üzemeltetője.
2 .A tárhely-szolgáltató neve: BlazeArts Kft.
Címe: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. (Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.)
Telefonszáma: (+36) 1 610 5506, (+36) 1 610 5507
cégjegyzékszáma: 01-09-389087,
adószáma: 12539833-2-43
weboldala: http://www.forpsi.hu

Felhasználási feltételek, felelősségvállalás

3.
Az Eladó internetes oldalán azok vásárolhatnak, akik jelen Általános Szerződési és Vásárlási Feltételeket elolvasták, megértették és elfogadják. Amennyiben a Honlapon oldalon látható termékekből rendel, egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az, Általános Szerződési és Vásárlási Feltételeket. A Felhasználó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapon működő webáruházunkból történő vásárlással maradéktalanul elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF a szerződés részét képezi.
4.
A Honlapot a Felhasználó kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a legnagyobb gondosság ellenére is előforduló (főként tartalmi) hibákra, továbbá a küldött és fogadott adatok meg nem érkezésére (például: internetes hálózati hiba, az oldal nem megfelelő működése) során felmerülő károkért.
5.
A Felhasználó a Honlapon tanúsított magatartásért és hibákért kizárólag Önmaga felelős és köteles a Honlap használata során gondoskodni arról, hogy harmadik személynek a jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértse meg.
6.
Jelen ÁSZF hatálya a felninet.hu weblapján https://www.felninet.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF elérhető és letölthető a weboldalról a következő hivatkozáson keresztül: https://www.felninet.hu/felninetaszf.pdf

Szerződés nyelve, szerződés formája

7.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv és a szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
-> 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
-> 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-> 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
-> 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
-> 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
-> 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
-> 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
-> 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-> AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
-> AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
8.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

9.
Az Eladó autóalkatrészeket, elsősorban autókeréktárcsákat (könnyűfém felniket) forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek, tájékoztató jellegűek. Az Eladó törekszik arra, hogy vásárlói számára a jó minőségű fényképeket töltsön fel az egyes termékekről.
10.
Az Honlapon a termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A termékeknél feltüntetett ár mindig 1 darab termékre érvényes.
11.
A termékárak nem tartalmazzák a szállítás költségét, illetve a szerelési szolgáltatások költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
12.
A weboldalon közétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal a feltétellel, hogy a módosítás mindig a weboldalon való megjelenéssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már megrendelt áruk vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli vagy egyéb hiba okozta. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadjuk el a weboldal keresőkben, apróhirdetési portálokon és egyéb weboldalakon tárolt változatát. Minden esetben a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott honlapunkon aktuálisan közzétett árak az érvényesek.
13.
Eljárás hibás ár esetén: Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó tájékoztatja a Felhasználót felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
14.
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékek aloldalain szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. Az egyes termékek aloldalain a „Termékinformáció” rész alatt közzétett információk, különösképpen a „Szerelhető*” bekezdésben felsorolt gépjármű típusok tájékoztató jellegűek. Az Eladó törekszik arra, hogy minél pontosabb és hiteles információt közöljön, de semmilyen felelősséget nem vállal és semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az adatok helytelensége miatt okozott károkra, kellemetlenségekre. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy meggyőződön a termék és annak tartozékainak a gépjárműre való szerelhetőségéről, beépíthetőségének lehetőségéről még a gumiszerelést megelőzően.

Megrendelés menete


15.
A Felhasználó megrendelést megelőzően a felninet.hu oldalon, illetve az Eladó munkatársától tájékozódott és a kiválasztott termék használatához szükséges információk tudatában vásárolja meg a terméket.
16.
Az Eladó által a Honlapon (felninet.hu webáruházban) forgalmazott valamennyi könnyűfém keréktárcsa garnitúra csomagolásban vásárolható meg.
Egy garnitúra 4 darab könnyűfém keréktárcsát tartalmaz. A garnitúra csomagolás NEM bontható meg
, ezért a Honlapon a könnyűfém keréktárcsák kizárólag 4 darabonként vásárolhatók meg.
17.
Megrendelését az adott termék aloldalán található online megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével tudja leadni. A megrendelés leadásához az alábbi adatokat kötelezően meg kell adni:
-> Autó típusa és évjárata,
-> kiválasztott alufelni garnitúra cikkszáma (amely minden esetben megtalálható a termék aloldalán),
-> Név és Cím (Megrendelő neve, címe), -> Telefonszám (a Megrendelő telefonszáma, amelyen a FELNINET Kft. munkatársa felkeresheti),
-> Email cím (amelyre a megrendeléssel kapcsolatos további információt a FELNINET Kft. munkatársa küldheti.)
-> A megrendelés elküldése előtt olvassa el az Általános Szerződési és Vásárlási Feltételeinket, és amennyiben az abban foglaltakkal maradéktalanul egyetért, pipálja ki az „elolvastam, megértettem és maradéktalanul elfogadom az Általános Szerződési és Vásárlási feltételeket.” opciót.
Ezen adatok hiányában nem tudja a megrendelést oldalunkon leadni. Amennyiben oldalunkon a megrendelés leadásával kapcsolatban technikai problémát észlel, kérjük, jelezze elérhetőségeinken. Ügyeljen az adatok pontosságára! Pontatlan telefonszám és e-mail cím megadása esetén meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése. A hiányosan, hamis vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
18.
Felhasználó a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan van lehetősége a Felhasználó által bevitt adatok módosítására. Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelő űrlapon a szokásos módon a billentyűzet segítségével van lehetőség a “Vásárlás” gomb megnyomása előtt!
A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE, FELDOLGOZÁS ÉS VISSZAIGAZOLÁS
19.
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a megrendelés és az Ön adatai helyesek, úgy a ”Vásárlás” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön, mint Felhasználó minősül ajánlattevőnek.
20.
Felhasználó a ”Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata a megrendelés leadását követő 48 óráig köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint a megrendelést követő 48 óráig az Eladó nem igazolja vissza, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Megjegyzés: Lehetősége van megrendelését (megtett ajánlatát) a rendelés visszaigazolását megelőzően 48 órán belül is lemondani. Ezt kizárólag írásban jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott email címre elküldött a megrendelést egyértelműen beazonosítható adatok (Megrendelő neve, elérhetősége, megrendelt garnitúra és megrendelés dátuma) és a „Megrendelés lemondása” közlésével teheti meg.
21.
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése során hibás adatokat adott meg (például helytelen email cím) vagy technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Az Eladó igyekszik minden megrendelésre 48 órán (vagy 2 munkanapon) belül reagálni.
22.
A megrendelés (szerződés létrejötte) a telefonos vagy egy második e-mailben történő visszaigazolást követően lép érvénybe. Az esetleges adatrögzítési hibákért felelősséget nem vállalunk, továbbá az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani.
23.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK, FIZETÉSI MÓDOK TELJESÍTÉS
24.
A szállítást futárcégen keresztül az ország bármely területére vállaljuk utánvéttel. A szállítás költsége a Vevőt terheli. A megrendelés és a szállítási költség ellenértékét az áru leszállításakor a futárcég megbízottja készpénzben beszedi.
25.
A megrendelt termékek árát a Vevő a termék átvételekor készpénzben, egy összegben köteles maradéktalanul megfizetni.
26.
Lehetőséget tudunk biztosítani átutalásos előre fizetésre is. Amennyiben ezt a fizetési módot szeretné választani, kérjük, várja meg Kollégánk jelentkezését. Utalásos fizetés esetén díjbekérő emailt küldünk, ami alapján tud fizetni cégünk bankszámlájára történő utalással.
27.
A házhoz szállítás díjai belföldön az alábbiak szerint alakulnak:
1 db könnyűfém keréktárcsa szállítása bruttó 1750Ft/db tehát, a garnitúrákat mérettől függetlenül egységesen bruttó 7000Ft/garnitúra áron szállítjuk
28.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik általában 8-18 óra közötti időszakban. A megadott kiszállítási időpontok tájékoztató jellegűek.
29.
A megrendelt garnitúrákat belföldön általában megrendelés visszaigazolását követő 1-5 munkanapon belül szállítjuk. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.
30.
A Vevő megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és utánvétes csomagok esetén azok készpénzes kifizetéséről gondoskodik.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor annak díját ki tudja fizetni a futárnak!
31.
Fenntartjuk a jogot, hogy indoklás nélkül, illetve bizonyos értékhatár felett kizárólag előrefizetéssel – cégünk hivatalos bankszámlájára történő utalással – fogadjuk el a termék(ek) ellenértékének kifizetését. Erről a Vevőt tájékoztatjuk és az esetlegesen már leadott megrendelése ellenére is elállhat vásárlási szándékától.
32.
Fenntartjuk a jogot, hogy a Vevővel egyedi megállapodás esetén – még a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – a honlapon feltüntetett áraktól különböző áron, a közzétett szállítási feltételektől eltérően teljesítsük a megrendelést.
33.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul az Eladó részére, addig a megrendelt termék az Eladó tulajdonát képezi.
34.
Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll az Eladó rendelkezésére vagy a jelen ÁSZF szerinti határidőben nem tudja teljesíteni, vagy más okból nem áll módjában teljesíteni a megrendelésben foglaltakat, úgy arról a köteles tájékoztatni a Vevőt. Már visszaigazolt megrendelések esetén a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vevő számára.

FELHíVÁS A CSOMAGOK ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN:
35.
A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Eladó számára. Az Eladó ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.
36.
Az áru átvételekor a Vevő vagy a küldemény átvevője köteles a terméket tételesen a futár jelenlétében ellenőrizni és aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést. A rendelés és átvétel alkalmával a termékek adatainak pontos ellenőrzése a megrendelő feladata, amennyiben ennek elmulasztásából kára származik, azt az Eladó nem köteles számára megtéríteni.
37.
A számlát, garancia levelet és használati útmutatót a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
38.
A futárcég, vagy a vásárló hibájából fakadóan meghiúsuló kiszállítás esetén benyújtott kártérítési igényt elutasítjuk.

Fogyasztó Vevőt megillető elállási jog gyakorlása

39.
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! Tehát, az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek
b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
| Honlapunkról letölthető nyilatkozat

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét! A terméket az Eladó (FELNINET Kft. 3770 Sajószentpéter, Alkotmány u. 8.) címére kell visszaküldeni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Fontos: Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket NEM áll módunkban átvenni!

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke az autókeréktárcsák gépjárműre történő gumiabroncs nélküli rögzítése és próbája, vagy centrírozó gépen történő ellenőrzése a gumi szerelés megkezdése előtt. A gumiabronccsal összeszerelt és használatba vett autókeréktárcsák értékcsökkentett/használt terméknek minősülnek.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
40.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
41.
Amennyiben elállási jogával kíván élni, elállási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni elektronikus úton e-mailben jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott címre (vagy postán FELNINET Kft. 3770 Sajószentpéter, Alkotmány u. 8.).
42.
Használt terméket (különösen gumival már szerelt autókeréktárcsákat) a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.
43.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerülhet a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
44.
A vételárat a termék visszaérkezését követően 14 napon belül a Fogyasztó részére visszautaljuk vagy készpénzben visszafizetjük.

Felhasználás, Jótálás, Szavatosság (Kellékszavatosság és Termékszavatosság)

45.
A Vevő tudomásul veszi és vállalja, hogy a kerekeket csak szakműhelyben szereltetheti a gépjárműre, ennek betartását magára nézve kötelezőnek tekinti. A Vevő köteles a megvásárolt termék(ek)nek és annak tartozékainak a gépjárműre való szerelhetőségéről még a gumi szerelés előtt meggyőződni és az esetleges problémákat azonnal jelezni megadott elérhetőségeinken. A méretpróba költsége teljes mértékben a Vevőt terhelik, abban az esetben is amennyiben a garnitúra bármilyen okból nem szerelhető a gépjárműre.
46.
Gumival már szerelt kerekek méretproblémájával kapcsolatos reklamációt NEM áll módunkban elfogadni!
Jótállás, Szavatosság (Kellékszavatosság és Termékszavatosság)
47.
Jótállás
Az Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok (számla) megléte esetén lehetséges. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Cégünk az általa eladott alufelnikre 12 hónap festési garanciát vállal. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is.

Az Eladó hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 1 (egy) év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 2 (két) év, 250 000 forint eladási ár feletti termékek esetén 3 (három) év Felhasználó részére a hibás teljesítésért jótállást vállal a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében.

A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Felhasználó részére történő átadásától kezdődik. Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 50. pontjának rögzített eseteket. A Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó, a jelen ÁSZF 48-49. pontjában rögzített jogosultságoktól függetlenül megilletik, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt Felhasználó egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 48.pontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.
48.
Kellékszavatosság
Az Eladó a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti 47. pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
- a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy - az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
--a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
--a szerződésszegés súlyát,
--a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
- az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
- a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
- a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A fentieken túl az Eladó jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:
• Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó a terméket legkésőbb a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat legkésőbb a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
• Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
• Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, az Eladó a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.

49.
Termékszavatosság
Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

Az Eladó által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha
• nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
• vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

50.
Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól
A jelen ÁSZF 47., 48., illetve 49. pontjaiban rögzített kivételeken túl az Eladó a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében NEM tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:
·        a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;

·        helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;

·        a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;

·        szakszerűtlen szerelés, rögzítés miatt fellépő hibák;

·        a nem rendeletésszerű használat következtében fellépő hibák;

·        a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra;

·        baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: mechanikai sérülés;

·        az autókeréktárcsa (könnyűfém felni) túlterhelése miatti hibákra;

·        a versenyzés, driftelés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra;

·        a termékben bekövetkezett mechanikai hatás okozta esztétikai sérülés, törés, görbülés, különösképpen úthibák, padkázás okozta sérülések esetén;

·        a télre nem ajánlott (elsősorban polírozott) keréktárcsáknál bekövetkező mattulás, elszineződés illetve téli használattal összefüggő (pl. sómarás, mattulás, elszineződés) okozta károk;

·        minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.

Figyelem: Akadályokon történő áthaladáskor megsérülhetnek a keréktárcsák és a gumiabroncsok. A termék használata során kerülje ki az akadályokat, vagy különösen óvatosan haladjon át rajtuk.
Ezen túlmenően az egyes termékek használatával és jótállásával kapcsolatban a termékhez mellékelt garanciajegy és használati útmutató információi az irányadóak.
Továbbá a gépjármű kezelési útmutatójában a keréktárcsák, gumiabroncsok, és azok szerelésére, használatára vonatkozó utasításokat is maradéktalanul be kell tartani.

51.
Jótállási és szavatossági jogok érvényesítése
Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:
• A Fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Az Eladó azonban nem zárja ki, hogy a Fogyasztó a szerződés megkötését más módon is hitelt érdemlően bizonyítsa.

• Az Eladó a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot pedig a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

• Az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

• Kijavításra vagy a szavatossági, illetve jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át az Eladó.

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

52.
Felhasználó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő.
• Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 (öt) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz és legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.
• Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
• A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
• Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
• A panasz elutasítása esetén Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

53.
Amennyiben Eladó és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

>Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám: 46/512-971
e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

>Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Tájékoztatjuk, hogy Felhasználó Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Területileg illetékes békéltető testület:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-871
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu
A területileg illetékes további Békéltető Testületek elérhetőségéről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

>Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Eladó székhelye szerint illetékes járásbíróságon vagy törvényszéken (vagy A Fogyasztó választása szerint a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járásbíróságon vagy törvényszéken.)

>Európai Uniós online vitarendezési platform
Fogyasztó esetén igénybe vehető az Európai Uniós online vitarendezési platform. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a Fogyasztó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a következő linken elérhető weboldalon keresztül:http://ec.europa.eu/odr

Adatkezelés

54.
A Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik. Az Eladó az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek esetleges későbbi bizonyítása érdekében megőrzi, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az Eladó vásárlóit további ajánlatairól, akcióiról értesítheti.
55.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott e-mail címen. További részletes információk a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak, amely elérthető oldalunkon: a www.felninet.hu/adatkezeles.pdf linkről.

Az Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek egyoldalú módosítása

56.
Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani előzetes egyeztetés nélkül. Amennyiben az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.

Vegyes Rendelkezések

57.
Az Eladó, mint felninet.hu weboldal üzemeltetője, fenntartja a jogot annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldal és aloldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a FELNINET Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
58.
Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőségét), hogy a weboldalon látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben erről a megrendelőt/érdeklődőt tájékoztatjuk. Az ebből adódó károkért felelőséget nem vállalunk. A jelen Általános Szerződési és Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok, a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet (itt érhető el), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
59.
Az Eladó nem tehető felelőssé semmilyen speciális, indirekt, előre nem látható vagy a termékek használatából eredő egyéb károkért.

Jelen Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.01.02.